Impressum Witam serdecznie na stronie www.wypadek-w-niemczech.pl ! Prawnik niemiecki Andreas Martin Suchen :

niemiecka kancelaria prawna Andreas Martin            

 

 

rada

1.Koszty ryczałtowe

 

Koszty ryczałtowe wynoszą w Niemczech 25Euro. Suma ta przyznawana jest przez ubezpieczyciela strony przeciwnej jako odszkodowanie za koszty poniesione w związku z komunikacją( list, telefon, itp.). Taka forma odszkodowania w formie ryczałtu nie istnieje w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

2.Zadośćuczynienie za doznany ból

 

Zadośćuczynienie za doznany ból jest przyznawane w Niemczech bardzo restrykcyjnie. Z tego względu żądanie jako zadośćuczynienie za doznany ból kwoty w wysokości kilku tysięcy Euro za proste skaleczenia wydaje się dla niemieckich firm ubezpieczeniowych śmieszne. Poza tym niemieckie firmy ubezpieczeniowe są świadome, że w Polsce istnieje instytucja ZUS , w związku z tym leczenie prywatne nie może być bezpodstawne. W Niemczech istnieje specjalny. katalog , w którym publikowane są rozmaite rozstrzygnięcia dotyczące zadośćuczynienia za doznany ból. Każdy adwokat, który specjalizuje się w prawie drogowym zna się na tym katalogu i wie jaką sumę można zażądać za poszczególne obrazy.

 

3. fałszywe dane/ fałszowanie

 

Jeżeli zostaną podane przed sądem w Niemczech jak i w postępowaniu pozasądowym dane dotyczące wypadku, które są niezgodne z prawdą , a podane zostały w celu osiągnięcia korzyści, może to spowodować wszczęcie przeciwko takiej osobie postępowania karnego. Jest to szczególnie niebezpieczne jeżeli chodzi o fałszowanie dokumentów. Zaświadczenia wystawione przez polskich lekarzy albo warsztaty na korzyść poszkodowanego mogą również stanowić podstawę dla wszczęcia postępowania karnego. Należy wziąć to wszystko pod uwagę.

 

4. Szkody na rzeczach, które znajdowały się w samochodzie

 

Poszkodowany może ubiegać się o zrekompensowanie szkód rzeczowych, które powstały w wyniku uszkodzenia albo zniszczenia rzeczy znajdujących się w samochodzie. Poszkodowany musi jednak udowodnić, że rzeczy te znajdowały się podczas wypadku w samochodzie i zostały uszkodzone albo zniszczone. Należy również udowodnić, że poszkodowany był właścicielem tych rzeczy( dowód kupna). Zwrócona zostać może tylko wartość aktualna rzeczy a nie wartość nowego zakupu. Firmy ubezpieczeniowe zwracają na ten fakt szczególną uwagę.

 

5. Czas trwania likwidacji szkody

 

W Niemczech likwidacja szkody powypadkowej trwa co do zasady wiele miesięcy. W szczególności jeżeli chodzi o skomplikowane wypadki w których jest większa liczba uczestników firma ubezpieczeniowa ma prawo zażądać wglądu do akt,  zanim zlikwiduje szkodę.  Prokuratura udostępnia akta po paru tygodniach albo nawet miesiącach, kiedy dochodzenie co do istoty rzeczy jest już zakończone.

 

6. Zwolnienie z kosztów sądowych polskich mandantów

 

Także obywatele polscy mogą otrzymać zwolnienie z kosztów sądowych . Aby je uzyskać należy złożyć wniosek , w którym wykazane powinny być własne dochody oraz należy dostarczyć odpowiednie dowody.

 

7. Utrata możliwości użytkowania

 

Utrata możliwości użytkowania uszkodzonego samochodu ciężarowego zostaje zazwyczaj określona przez rzeczoznawcę. Wynosi ona normalnie od 10 do 14 dni i jest równa czasowi naprawy albo nowego nabycia. W żadnym wypadku firma ubezpieczeniowa nie zwraca kosztów z powodu nieskorzystania z samochodu w okresie od wypadku do naprawy! Inaczej niż w Polsce zwracane są w Niemczech koszty, które poniósł poszkodowany również w związku z utratą możliwości użytkowania prywatnego samochodu ciężarowego. Wynoszą one od 29 Euro do 100 Euro na dzień, w zależności od wielkości samochodu.

 

8. Naprawa w Niemczech czy w Polsce?

 

Samochód ciężarowy ubezpieczonego, który jest Polakiem i posiada miejsce zamieszkania w Polsce nie powinien być naprawiany w Niemczech. Firma ubezpieczeniowa postawi  pytanie, dlaczego poszkodowany nie odda swojego samochodu do naprawy w Polsce, gdzie naprawy są przecież tańsze.

 

9. Opłaty postojowe

 

Opłaty postojowe oznaczają opłaty, które powstają kiedy samochód osobowy  przebywa na miejscu parkingowym w Niemczech. Pobiera się  ściśle określoną opłatę za każdy dzień. Co do zasady nie opłaca się pełnego czasu postoju samochodu, tylko za około tydzień do 14 pierwszych dni postoju.