Witam serdecznie na stronie www.wypadek-w-niemczech.pl ! Prawnik niemiecki Andreas Martin Suchen :

niemiecka kancelaria prawna Andreas Martin            

 

 

Wypadek drogowy

Wypadek drogowy w Niemczech (Unfall in Deutschland)

Zasadniczo gdy dochodzi do wypadku drogowego w Niemczech, w którym udział ma obywatel polski, a strona przeciwna jest obywatel niemiecki, ma zastosowanie prawo niemieckie. Jednakże w  rzypadku związanego z wypadkiem odszkodowania występująznaczne różnice pomiędzy prawem niemieckim i polskim. Zasadniczo roszczenia o odszkodowanie przysługują na podstawie § 7 oraz § 18 niemieckiej ustawy o ruchu drogowym oraz § 823 ustęp 1 oraz § 249 BGB (niemiecki kodeks cywilny). Niemożna jednoznacznie stwierdzić, kto jest zobowiązany do wynagrodzenia szkody z powodu wypadku drogowego, w takim przypadku zależy to od konkretnego stanu faktycznego.

 

 

wypadek niemcy (Verkehrsunfall in Deutschland)

Sytuacja prawna wygląda w ten sposób, że dla określonych typowych przypadków drogowych wypowiada się orzecznictwo, zgodnie z którym wypadek zostałspowodowany w sposób zawiniony przez stronę przeciwna. Takim typowym rodzajem wypadków drogowych są wypadki najechania. W wypadkach najechania przyjmuje się. ,że najeżdżający nie trzymał wystarczającego odstępu bezpieczeństwa , ponieważ jechałzbyt szybko i nieostrożnie

wypadek w niemczech (Unfall in Deutschland)

Do wyjaśnienia wypadku samochodowego w Niemczech potrzebne są niemieckiemu adwokatowi wgląd do akt komisariatu Policji przyjmującego sprawę. Inaczej niż w Polsce , akta te są przesyłane adwokatowi. Nie musi on w tym celu jeździć do urzędów i robićtam kopii akt. Dlatego też  ważne jest, aby załączyć tak zwana sygnatura akt PolicjiNajczęściej otrzymuje uczestnik wypadku na miejscu także  tak zwane zawiadomienie owypadku. Z tego zawiadomienia można wywnioskować osoby, które uczestniczyły w wypadku a także dane dotyczące ubezpieczenia.

wypadek drogowy

RADA: W każdym przypadku polscy uczestnicy ruchu drogowego musza uważać na to, aby otrzymać wszystkie informacje dotyczące strony przeciwnej (numer pojazdu, imię, nazwisko oraz adres strony przeciwnej, sygnaturę akt policji, numer ubezpieczenia strony przeciwnej). Te dane są konieczne, aby podnieść roszczenia.

 

RADA: Na miejscu wypadku nie powinno udzielać sie żadnych wyjaśnień, zarówno wobec policji, jak i wobec strony przeciwnej, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo lub chociażby przypuszczenie, że spowodowało się z własnej winy wypadek.

 

Niemczech jest tak, że razem klasyfikuje się zwrot kosztów wyrządzonych przezszkody materialne, jak zwrot kosztów wyrządzonych przez szkody niematerialne(szkody na ciele).

wypadek w niemczech (Verkehrsunfall in Deutschland)

Przy materialnych szkodach zwracane są zasadniczo następujące koszty:

-koszty naprawy

-koszty wymiany pojazdu na podobny

-koszty ekspertyzy

-koszty ryczałtowe (do 25 Euro)

-koszty odholowania

-koszty utraty możliwości użytkowania na czas naprawy  oraz na czas wymiany pojazdu na  

  podobny

-podatek VAT

-zmniejszenie się wartości pojazdu

-koszty adwokata

 

Inaczej niż w polskim prawie jest tak, że koszty, takie jak utrata możliwości użytkowania,koszty ryczałtowe czy też koszty adwokata są w Niemczech zasadniczo możliwe do zwrócenia. Takie rodzaje kosztów  w Polsce są z reguły niezwracane. Dlatego też jest zawsze rozsądniej, roszczenia o odszkodowanie podnosić w Niemczech.

wypadek (Unfall)

Przy pytaniu, czy w przypadku wypadku samochodowego, w którym udział mieli obywatele polscy , powinna zostać wypróbowana tylko jedna regulacja  należy wyjść od tego, że takie rozwiązanie nie jest zawsze skuteczne. Ubezpieczenia regulują częstojedynie częściowo niektóre rodzaje kosztów albo też  pozostawiają je bez regulacji..

Odszkodowania Niemcy (Schadenersatz Deutschland)

Ponieważ koszty adwokata podlegają z reguły zwrotowi, może się zdarzyć, że gdy strona przeciwna zobowiązana jest do wypłacenia 100% odszkodowania, także likwidacja szkód jest dla mandanta  bezpłatna.. Naturalnie w przypadku, gdy kwota zostanieprzyporządkowana,  przejmowana jest tyko część kosztów adwokackich

 W Niemczech należy dostarczyć odpowiednie dokumenty, w celu udowodnienia powstałych szkód. Nie wystarczy samo stwierdzenie o powstałej szkody. Często stanowi to problem i dostarczone zostają dokumenty, które zostały wystawione grzecznościowo w Polsce(przez lekarza czy rzeczoznawcę).Jest to rzecz nie do zaakceptowania. Może to doprowadzić do tego, że ubezpieczyciel doniesie o przestępstwie oszustwa, a co za tym idzie zostanie wszczęte postępowanie karne. Z powyższego powodu należy dostarczyć starannie dobrane dokumenty.

Odszkodowania w Niemczech (Schadenersatz in Deutschland)

Jeżeli ucierpieli Państwo w wypadku samochodowym w Niemczech służymy pomocą prawną..

wypadk samochodowy

Kancelaria prawna Andreas Martin dysponuje jedną kancelarią w Polsce (w Szczecin)oraz kancelarią w Niemczech(w  Löcknitz i w Berlinie).

Wypadek w Niemczech

Rechtsanwalt