Witam serdecznie na stronie www.wypadek-w-niemczech.pl ! Prawnik niemiecki Andreas Martin Suchen :

niemiecka kancelaria prawna Andreas Martin            

 

 

Wypadek w Pracy

Wypadek w Niemczech (Unfall in Deutschland)

Mimo ograniczenia rynku pracy dla polskich pracowników (regulacja 2+3+2) dużaliczba Polaków pracuje legalnie w Niemczech. Jest to możliwe po uzyskaniu zezwoleniana prace, które mogą otrzymać wysoko wykwalifikowane osoby, osoby zamieszkujące na terenie przygranicznym, studenci.

Z reguły Polacy wykonują ciężkie prace fizyczne, dochodzi przez to często do wypadków przy pracy. Powszechnie panuje pogląd, że pracodawca zobowiązany jest do zapłaty  osobie, która uległa wypadkowi przy pracy za granicą, przede wszystkim w USA, wysokie odszkodowanie. W Niemczech jest jednak inaczej.

 

 

 

Zasadniczo jeżeli chodzi o wypadek przy pracy prawie w każdym przypadku prywatne roszczenia odszkodowawcze za poniesioną szkodę są  prawnie wyłączone. Zasada taobowiązuje również jeżeli chodzi o roszczenie przeciwko współpracownikom. Chodzi tutaj wyłącznie o szkody osobowe. Szkody rzeczowe regulują inne przepisy.

W Niemczech obowiązuje zasada, z której wynika że roszczenia według  Kodeksu socjalnego 7(§104, § 105) przeciwko pracodawcy i przeciwko innemu pracownikowi  są zasadniczo prawnie wyłączone. Nie obowiązuje ona , gdy pracodawca lub inny pracownikpostąpiły umyślnie. Jednak umyślność podczas wypadku przy pracy należy do rzadkości.

Poszkodowany w wypadku przy pracy nie ma prawa do rekompensaty pieniężnej za doznany ból. Ewentualnie poszkodowanemu przysługuje roszczenie z powodu uszkodzonego ciała przeciwko ubezpieczycielowi od nieszczęśliwych wypadków.

Wynika z tego że z reguły  poszkodowanemu nie przysługuje roszczenie o rekompensatę pieniężną za doznany ból. Regulacja ta została nazwana „ wolnością przedsiębiorstwa“ i spotyka się z częstą krytyką.

Ponadto nie można zapomnieć, że konieczne jest by wykonywana przez pracownikaczynność była ubezpieczona. Dlatego osoby , które zamierzają podjąć prace powinniprzewidzieć że obietnice odszkodowania w razie wypadku składane przez firmę nie wystarczą. Otrzymanie odszkodowania od pracodawcy  ale przede wszystkimrekompensaty za doznany podczas wypadku przy pracy ból z powodu uszkodzenia ciałajest w Niemczech  prawie niemożliwe.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja jeżeli chodzi o wypadek drogowy. Tutaj możliwość ubiegania się o rekompensatę za doznany przez poszkodowanego ból nie została prawniewyłączona. Zatem  jeżeli ktoś uległ wypadkowi samochodowemu w Niemczech ma prawo do odszkodowania oraz  rekompensaty za doznany ból.

Rechtsanwalt Andreas Martin